Vítejte na webu našeho gymnázia

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77

Aktuality z roku 2013/2014

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny v době letních prázdnin: středa 8:00–12:00 hodin.


Upozornění: Ve středu 23. 7. je škola uzavřena, úřední hodiny nejsou.

Vloženo 30.06.2014 10:00

Návštěva ZOO Praha

ZOO

Studenti 2. A a 4. C si konec školního roku zpestřili návštěvou Prahy, kde v rámci předmětu biologie navštívili tamější zoologickou zahradu. Velkým lákadlem bylo nové velemlokárium, ve kterém má své „přechodné bydliště" největší velemlok v Evropě (zapůjčený ze ZOO v Kalrsruhe), ale i zrenovované údolí slonů či vystoupení učenlivých lachtanů.
ZOO ZOO ZOO

Vloženo 26.06.2014 13:00

DOJÍŽDĚNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ DO A ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Podmínky Smluvních a přepravních podmínek stanovují, že žáci, kteří budou od 1. 9. 2014 i nadále jezdit na žákovské jízdné, potřebují, aby si předtím (nejlépe během posledního srpnového týdne) aktualizovali svou papírovou žákovskou průkazku, která je opravňuje využívat žákovské jízdné. Většina žáků vedle zlevněného žákovského jízdného využívají ještě další výhody, poskytované prostřednictvím bezkontaktní čipové karty (BČK) IREDO - zejména se jedná o používání vícedenních nebo přestupních jízdenek nahraných na kartě IREDO. Upozorňujeme, že pro nákup jízdenky na žákovské jízdné prostřednictvím BČK IREDO je zapotřebí, aby došlo na některém z 24 kontaktních míst IREDO k aktualizaci (prodloužení) tzv. žákovského profilu na období nového školního roku. Totéž se týká studentských profilů (pro žáky a studenty v rozmezí od 15. do 26. narozenin).

Vloženo 24.06.2014 11:00

VŠESTARY - ARCHEOPARK PRAVĚKU

Vsestary

23. června 2014 se studenti 1. A a 3. C zúčastnili dějepisné exkurze ve Všestarech u Hradce Králové, kde navštívili Archeopark - centrum experimentální archeologie. Oživili si tak poznatky získané během hodin dějepisu, získali spoustu nových informací a mohli si i vyzkoušet některé činnosti pravěkých lidí, jako např. obdělávání půdy dřevěnými motykami, broušení kamenných nástrojů či hod dřevěným oštěpem na cíl.
Vsestary Vsestary Vsestary

Vloženo 24.06.2014 10:15

HRAJEME SI I HLAVOU

Téměř po roce jsme opět navštívili přehlídku zajímavých fyzikálních experimentů, které si pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií připravili studenti z Univerzity Hradec Králové. Třídy 1. C a 2. C tak měly možnost projít si laserovým bludištěm, zkusit si, jak vypadá ovoce zmražené kapalným dusíkem a nebo si vyzkoušet rovnováhu na pásce natažené mezi stromy. Akce probíhala ve čtvrtek a v pátek na Tylově nábřeží a již tradičně se jí zúčastnily desítky žáků.


Sk Sk Sk

Vloženo 20.06.2014 09:00

UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY

Vyzvedněte si v kanceláři školy protokol o výsledcích společné části MZ. Obdržíte jej proti podpisu v protokolu o výsledcích profilové části MZ.


VÝJEZD NA SLOVENSKO (4.-8. červen 2014)
Téměř po roce jsme opět navštívili naše kamarády z Gymnázia v Tvrdošíně. Měli jsme se báječně, počasí nám přálo, přivezli jsme si spoustu nových zážitků. Třetí den našeho pobytu jsme na chvíli opustili Slovenskou republiku a podívali se i do sousedního Polska, kde jsme poznávali krásy královského města Krakov.
Sk Sk
Sk SkHŘEJIVÝ SEVER
Podrobné informace k poznávacímu zájezdu do Švédska a Dánska v termínu od 26. 9. do 4. 10. 2014.


POZNEJ SEBE A SVOU VLAST 2014

V pátek 30. 5. 2014 proběhla na našem gymnáziu poslední soutěž pro žáky základních škol nazvaná Poznej sebe a svou vlast. Soutěž byla zaměřená na biologii a zeměpis. Zúčastnilo se jí 30 žáků z okolních ZŠ. Na prvním místě se umístilo družstvo ze Základní školy Karla IV. v Novém Bydžově ve složení Adéla Kroisová a Martina Hešlarová, druhou příčku obsadily žákyně Eliška Šedivá a Zuzana Sedláčková ze ZŠ Hlušice. Bronz získalo družstvo ze ZŠ V. Kl. Klicpery ve složení Tomáš Nováček a Petr Šefčík.


Absolutním vítězem za celý školní rok se stal žák ZŠ V. Kl. Klicpery Tomáš Nováček, který získal celkovým počtem 157 bodů titul Greates Naturalistic Brain 2014.

Vítězná družstva obdržela zajímavé ceny jako knižní poukázky, zvýrazňovače a hitem letošní soutěže se určitě stane vibrační reproduktor. Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Realizační tým 3. C se těší a zve všechny žáky se zájmem o přírodovědné předměty na první počítačově zaměřenou soutěž třetího ročníku Great Naturalistic Brainstorming nazvanou Find Your Matrix, která proběhne koncem září 2014.


Projekt je v letošním školním roce podpořen z finančních prostředků Královéhradeckého kraje získaných na základě grantu na podporu talentované mládeže.UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 proběhne v zasedací síni Městského úřadu v Novém Bydžově slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventkám a absolventům. Třída 6. C zahajuje v 15:30, třída 4. A v 16:00.


MATURITNÍ ZKOUŠKY
V minulých dnech probíhaly na našem gymnáziu maturitní zkoušky. Po nich školu opouští 44 úspěšných maturantů, kterým přejeme do dalšího života hodně štěstí, zdraví a spoustu osobních i studijních úspěchů!

maturita maturita


STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY!
Summit Dne 15. 5. 2014 se naši studenti Pavla Rudolfová z 5. C a Lukáš Kozák z 3. A zúčastnili soutěžní simulace „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, ve které vybojovali druhé místo. Obstáli tak ve velké konkurenci ostatních soutěžních dvojic z Královehradeckého a Pardubického kraje. Vzdělávací projekt každoročně pořádá organizace Asociace pro mezinárodní otázky. Díky tomuto umístění vyhráli nejen věcné ceny, ale zajistili si také účast v celostátním kole soutěže, které se bude konat na podzim příštího školního roku.


EXKURZE - KUTNÁ HORA
22. května 2014 navštívili studenti 4. C a 2. A v rámci historické exkurze město Kutná Hora. Cílem jejich cesty byl nejen chrám sv. Barbory (architektonický skvost pozdní gotiky), ale také historické důlní chodby, kterými všichni statečně prošli.

Kutná Hora Kutná Hora


ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTŮ V KRAJSKÉM KOLE SOČ
Oběma studentům ze 4. C se podařilo dosáhnout na bodové pozice v programu Excelence středních škol.

Lukáš Pavel a Adam Černohorský vybojovali se svými pracemi Využití skeneru při demonstračních experimentech ve fyzice bronzovou medaili. Jejich další práce, Digitální spektrograf pro hvězdárnu v Hradci Králové, byla oceněna 5. místem.

Oběma studentům gratulujeme a přejeme v dalších letech postup do celostátního kola.


PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT
Summit Studenti naší školy Pavla Rudolfová z 5. C a Lukáš Kozák a Michael Hornik z 3. A se ve dnech 27. až 31. 3. 2014 zúčastnili konference v rámci XIX. ročníku Pražského studentského summitu. Nejdříve navštívili slovenskou ambasádu, kde získali nejen zajímavé informace o tomto státu, který na summitu zastupovali, ale i o činnosti samotné ambasády. Ve zbývajících dnech se účastnili simulace jednání OSN, při kterém se zdokonalili v komunikačních dovednostech a práci s informacemi. Zároveň měli možnost poslechnout si přednášky od řady zajímavých hostů, například kanadského velvyslance Otto Jelínka. Pavla Rudolfová navíc získala ocenění za největší posun v osobních dovednostech během celého ročníku.


JAK POČÍTALI NAŠI PŘEDKOVÉ

Ve čtvrtek 10.4. se na našem gymnáziu uskutečnily dvě zajímavé matematické přednášky, které si pro naše studenty a žáky novobydžovských základních škol připravili prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. a Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

Mladší publikum zaujala přednáška na téma Jak počítali naši předkové, na které si žáci sami mohli vyzkoušet takové zajímavosti jako např. cikánskou násobilku, počítání na lajnách nebo mayské číslice vytvořené pomocí sirek a fazolí.
Pro jejich starší kolegy byla připravena přednáška Fraktální geometrie a její praktické využití v mnoha vědních oborech.

Přednášky z matematiky volně navázaly na loňské fyzikální přednášky o nanotechnologiích a netradičních školních pokusech.

V příštím školním roce plánujeme uspořádat opět nejen pro naše studenty obdobně populárně zaměřené přednášky z biologie a chemie.

Žeň medailí jako v SOČi

V pondělí 7. 4. 2014 se skupina studentů našeho gymnázia zúčastnila okresního kola středoškolské odborné činnosti (SOČ). V silné konkurenci státních i soukromých škol (v každé kategorii se účastnilo v průměru 7 až 8 družstev) vybojovali Lukáš Pavel a Adam Černohorský zlato v oboru Tvorba učebních pomůcek s prací na téma Využití skeneru při demonstračních experimentech ve fyzice. Tatáž dvojice získala bronz v oboru Fyzika s prací Digitální spektrograf pro hvězdárnu v Hradci Králové. Obě tyto práce postupují do krajského kola.

Další bronzovou medaili si přivezly Štěpánka Pavlíková a Anna Formanová, které soutěžily v oboru Historie s prací Kultura pohřbívání ve starověkém Egyptě a jeho srovnání s evropskou kulturou .
Velmi pěkné čtvrté místo v oboru Fyzika obsadily Andrea Široká a Katka Kvačková s prací na téma Určení velikosti nanočástic stříbra metodou DLS a potvrdily tak, že i na našem gymnáziu máme šikovné studentky a studenty, kteří dokáží obstát i v konkurenci hradeckých škol.

Všem výše zmíněným studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a držíme palce v dalších kolech.


VAVŘÍNY
Certamen Latinum – J. Drugda obsadil 3. místo v zemském kole a vybojoval si účast v celostátním kole

Šachy – družstvo ve složení M. Šedivý, M. Pražák, V. Vaníček a T. Karásek po suverénním vítězství v okresním přeboru obsadilo 2. místo v krajském přeboru a zajistilo si postup na dubnové Mistrovství ČR středních škol

Konverzační soutěž v ruském jazyce – P. Strnadová obsadila 3. místo v krajském kole

Olympiáda z českého jazyka – A. Štěpánková obsadila 2. místo v okresním kole a probojovala se do krajského kola

Soutěž v programování (kategorie aplikovaný software/ZŠ) – M. Škvrna a R. Šedivý (1. C) obsadili 3. a 4. místo v okresním kole a postoupili do krajského kola

Celostátní soutěž v anglické recitaci E. A. Poe´s Raven – P. Rudolfová obsadila 3. místo

ŠTRASBURK A EVROPSKÝ PARLAMENT
7 studentů ve dnech 9. až 11. 3. 2014 navštívilo díky pozvání od českého europoslance a bývalého studenta našeho gymnázia MUDr. Miroslava Ouzkého sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. Kromě samotné budovy parlamentu si studenti prohlédli i město, které je symbolem německo-francouzského usmíření, a to nejdříve během projížďky na lodičce, poté při pěší procházce.

Velké poděkování patří panu MUDr. Miroslavu Ouzkému a jeho pracovnímu týmu, především Mgr. Lucii Králíčkové, která zajišťovala hladký průběh celé akce. Merci beaucoup!
EU EU
EU EUFARADAYŮV POHÁR 2014

Studenti 3.C uspořádali 14.3.2014 další ročník soutěže pro žáky 2. stupně základních škol zaměřený na fyzikální a chemické experimenty. Faradayův pohár ve svém druhé premiéře překonal loňskou soutěž hned několikrát: zájem o soutěž z řad žáků okolních základních škol byl tak mimořádný, že ačkoliv jsme posílili kapacitu laboratoří na maximálních 10 pracovišť ve fyzice i v chemii (celkem se soutěže účastnilo 40 studentů), museli jsme bohužel i odmítnout čtyři soutěžní družstva. Dalším milým překvapením byla účast několika družstev nejen z Nového Bydžova a blízkého okolí, ale dorazily i soutěžní dvojice z Chlumce nad Cidlinou a Hradce Králové.
A aby toho nebylo málo, zrovna tito přespolní si odnesli několik vítězných cen.

Vítězným družstvem se stalo družstvo deváťáků ze ZŠ Štefcova z Hradce Králové - Dominik Manák a Filip Jiránek, které si odneslo kromě solární svítilny v podobě přívěsku na klíče i hlavní cenu soutěže - ferofluid: kapalinu, která reaguje na magnetické pole. Doufáme, že si s touto chytrou hračkou užijí spoustu zábavy, a že s ní zrealizují třeba i nějaké zajímavé fyzikální experimenty.
Stříbrná medaile putovala tentokrát do Chlumce nad Cidlinou a radost z ní měli Adam Jelínek a Martin Holman, kteří kromě přívešku na klíče získali solární perpetuum mobile. Bronzovou příčku obsadili Michal Hýsek a Gabriela Leszcuková ze ZŠ Karla IV z Nového Bydžova, kteří si domů odnesli další chytrou hračku - speciální fólii, která umožňuje vidět siločáry magnetického pole.

Do přípravy soutěže se v letošním kalendářním roce postupně zapojili i někteří žáci 1.C a 2.C, kteří pomohli s přípravou soutěžních úloh a pomalu si tak připravují půdu pro převzetí otěží po 3.C v průběhu dalších let.

Všem zúčastněným děkujeme za pěkné a napínavé fyzikálně-chemické zápolení a těšíme se na Vaši případnou účast v dalších přírodovědných soutěžích, které pro Vás připravují naši studenti.

Výsledkovou listinu celé soutěže si můžete prohlédnout na stránkách soutěže www.gnb.cz/gnb


O ZLATOU MIKULÁŠOVU BERLU 2013

Gymnázium Nový Bydžov uspořádalo 6.12.2013 pro žáky 2. stupně základních škol druhý ročník předvánoční matematické soutěže O zlatou Mikulášovu berlu.
Tato soutěž je součástí přírodovědné soutěže Great Naturalistic Brainstorming, která probíhá po celý školní rok.

V letošním ročníku se přihlásilo celkem 19 družstev, což předčilo naše veškerá očekávání.
Vítězným družstvem se stalo družstvo osmáků ze ZŠ Karla IV., které dokázalo vyřešit v zadaném časovém limitu všechny úlohy. Zlatou medaili a vědecké kalkulátory si tedy odnesli Daniel Finěk a Jiří Špás. Druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ Klicperova ve složení Petr Šefčík a Tomáš Nováček. Bronzovou příčku získali Pavel Šolín a Václav Litera, také ze ZŠ Karla IV.

Soutěž připravil realizační tým studentů ze 3. C pod vedením Štěpánky Pavlíkové, Pavlíny Wágnerové a Anny Formanové, kterým tímto děkujeme za perfektní organizaci soutěže.

Všem zúčastněným děkujeme za pěkné a napínavé matematické klání a těšíme se na Vaši případnou účast v dalších přírodovědných soutěžích, které pro Vás připravují naši studenti.


IQ NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ
Univerzita Hradec Králové opět připravila pro žáky a studenty partnerských škol zajímavou internetovou soutěž IQ UHK, čili Internet Quizzes at University of Hradec Králové.

Druhý ročník odstartuje v předvečer Mezinárodního dne studentstva, tj. v sobotu 16. 11. 2013.

Každý, koho baví sledovat vědomostní soutěže, luštit hlavolamy, řešit zajímavé úlohy a dozvídat se nové informace, se může registrovat a zapojit do řešení úloh, ale soutěže o umístění mezi nejlepšími řešiteli v jednotlivých oblastech i soutěže o absolutního vítěze v součtu bodů získaných souborně za všechny oblasti se mohou zúčastnit pouze žáci a studenti partnerských škol Univerzity Hradec Králové – tedy i žáci naší školy.


SPOJENÝ PRŮKAZ STUDENTA ŠKOLY A PRŮKAZ ISIC
Do pondělí 18. 11. 2013 mají žáci školy možnost požádat o vydání nového průkazu, případně si objednat revalidační známku.


WIFI V BUDOVĚ GNB
V průběhu podzimních prázdnin byly učebny a chodby školní budovy pokryty bezdrátovým internetovým připojením. WiFi síť s názvem Gymnazium je otevřená a dostupná všem. Věříme, že tato nová služba bude žáky školy využívána, ale nikoliv zneužívána.


ODSTARTOVAL 2. ROČNÍK SOUTĚŽE PRO ZŠ

Ve čtvrtek 26. září 2013 proběhla na GNB první soutěž druhého ročníku soutěže Great Naturalistic Brainstorming, kterou pro žáky základních škol připravili studenti 3. C. Soutěž pojmenovaná "Find Your Matrix" proběhla v počítačové učebně gymnázia a úkolem žáků ZŠ bylo tentokrát vyhledat na Internetu informace o zajímavých osobnostech, které žily nebo studovaly v Novém Bydžově, o zajímavých místech v blízkém okolí nebo se testovaly znalosti z prostředí našeho gymnázia, např. kolik profesorů čítá aktuálně učitelský sbor, kolik žáků je přijato ke studiu, apod.

Vítězem této soutěže se stalo družstvo deváťáků ze ZŠ Karla IV. ve složení Jan Lehký a Tomáš Česák, stříbrnou medaili si odneslo družstvo 9. ročníku ze ZŠ Klicperova: Petr Ševčík a Tomáš Nováček. Bronzovou příčku obsadili žáci ze ZŠ Hlušice, deváťáci Filip Bělík a Jan Trejbal. Vítězná družstva si odnesla zajímavé ceny v podobě bezdrátových myší, flash disků, PC reproduktorů nebo DVD disků.

Všem vítězů gratulujeme a zveme současně ostatní žáky základních škol nejen z Nového Bydžova a okolí na další soutěže, které v letošním školním roce 2013/2014 budou ještě následovat: 6. prosince 2013 je to matematická soutěž "O zlatou Mikulášovu berlu", 14. března 2014 fyzikálně-chemická experimentálně zaměřená soutěž "Faradayův pohár" a koncem května nebo v průběhu června zakončíme přírodovědné zápolení biologicko-zeměpisnou soutěží "Poznej sebe a svou vlast".

Podrobnosti o jednotlivých soutěžích, zajímavých cenách a žácích oceněných na konci školního roku titulem "Greates Naturalistic Brain" najdete na webových stránkách soutěže www.gnb.cz/gnb/.

Projekt je v letošním školním roce podpořen z finančních prostředků Královéhradeckého kraje získaných na základě grantu na podporu talentované mládeže.


BAKALÁŘI – KOMENS
Letošním školním rokem začínáme používat komunikační systém Komens, který je součástí Webové aplikace a slouží k rychlé a pohodlné komunikaci mezi všemi složkami školy: žák – rodič – učitel – ředitelství.

Návod k jeho používání naleznete na https://skola.bakalari.cz.


STUDENTI NAŠEHO GYMNÁZIA PUBLIKUJÍ V ODBORNÝCH ČASOPISECH

Zcela výjimečného a ojedinělého úspěchu dosáhli studenti 2. A a 4. C Lukáš Kozák, Anežka Raichová a Jiří Berný. Na základě jejich loňské práce SOČ vznikl článek, který je publikován v odborném časopise Matematika - Fyzika - Informatika 22 2013. Studenti se tak svojí prací zařadili mezi autory odborných článků z řad vysokoškolských pedagogů a dokázali, že jejich práce nebyla zbytečná, a má v odborných kruzích svoji váhu. K dosaženému úspěchu jim dodatečně blahopřejeme a doufáme, že jejich úspěch bude motivací pro další žáky našeho gymnázia.
Článek si můžete přečíst zde.


140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY – BESEDY
V rámci oslav 140. výročí založení školy se studenti mohli na besedách setkat s historikem PhDr. Karlem Richterem a redaktorem Jiřím Hynkem. Oba jsou absolventy našeho gymnázia.
besedy besedy
besedy besedyVIDEOSNÍMKY Z AKADEMIE 2013

Videa jednotlivých účinkujících ve formátu AVI najdete zde
Video archiv

Poslední: Školní akademie

Stáhnout Zobrazit
Vyhledat na webu:


Partneři
  • logo Univerzita Hradec Králové
  • logo Evropské vzdělávací centrum
  • Logo EU